Kênh đầu tư nào an toàn nhất hiện nay?

Năm 2015 là năm đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản khi hàng loại dự án được triển khai. Đi kèm với đó là những thay đổi về cơ cấu kinh tế, tính thanh khoản và những chính sách hỗ trợ mua hàng giúp thị trường bất động sản…